Protocol Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC) Psoriasis 2nd Edition, 2021

Protokol ini menggariskan prosedur dan dokumentasi yang terlibat semasa sesi MTAC. Dengan penerbitan protokol edisi kedua ini, ia akan memudahkan fasiliti yang ingin memulakan perkhidmatan Medication Therapy Adherence Clinic Psoriasis (PsMTAC). Bagi PsMTAC sedia ada, ini akan menjadi rujukan untuk memastikan penyeragaman amalan dan kualiti perkhidmatan yang diberikan.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan