Protocol Medication Therapy Adherence Clinic: Heart Failure

heart failure mtac

Protokol ini adalah khusus untuk pegawai farmasi di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang menjalankan perkhidmatan Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC) Heart Failure. Protokol ini dijadikan sebagai panduan untuk memulakan perkhidmatan ini di samping memastikan keseragaman amalan di seluruh fasiliti KKM

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: