Protocol Medication Therapy Adherence Clinic-Cardiac Rehabilitation (CR-MTAC) 1ST Edition (Year 2020)

cardiac rehabilitation, MTAC

Protokol CR-MTAC  boleh digunakan sebagai rujukan untuk semua pegawai farmasi semasa pelaksanaan  CR-MTAC untuk memastikan keseragamaan di semua fasiliti KKM. Ia mengandungi semua proses kerja dan dokumentasi yang diperlukan semasa pelaksanaan CR-MTAC di fasiliti KKM.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: