Polisi dan Prosedur Operasi Piawai Program Rawatan Methadone

polisi methadone

Polisi dan Prosedur Operasi Piawai Program Rawatan Methadone Edisi Kedua 2016 ini telah dihasilkan dengan kerjasama Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), selaras dengan perkembangan Perkhidmatan Rawatan Methadone di Malaysia.

Objektif utama dokumen ini adalah untuk memastikan pelaksanaan Perkhidmatan Rawatan Methadone yang lebih seragam dan menyeluruh, merangkumi fasiliti KKM, AADK, lokap, penjara dan fasiliti swasta. 

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: