Pharmacoeconomic Guideline for Malaysia (2nd Edition)

Garis panduan ini diterbitkan bertujuan untuk menggalakkan penghasilan kajian farmakoekonomi yang tepat pada masanya, berkualiti, konsisten dan relevan kepada sistem penjagaan kesihatan Malaysia. Garis panduan ini disasarkan untuk kegunaan para penyelidik, syarikat farmaseutikal, ahli farmakoekonomi, ahli profesional kesihatan dan semua pihak yang terlibat dalam menjalankan atau menggunakan kajian ekonomi dan analisis impak bajet di Malaysia termasuklah untuk tujuan penyediaan dokumen bagi permohonan penyenaraian ubat-ubatan ke dalam Formulari Ubat-ubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (FUKKM).

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: