Permohonan Bagi Pengekalan Dalam Daftar Pertubuhan Perbadanan/ Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan (Borang 11)

Semua Pertubuhan Perbadanan yang telah berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia perlu memohon untuk mengekalkan nama syarikat di dalam Daftar Pertubuhan Perbadanan. Permohonan pengekalan perlu dibuat setiap tahun

Kategori dokumen: 
Borang-borang