Permohonan Bagi Pendaftaran Sebagai Pertubuhan Perbadanan (Borang 8)

Sesebuah syarikat yang layak berdaftar sebagai Pertubuhan Perbadanan ialah :

  • Menjalankan aktiviti “ keeping, retailing, dispensing and compounding poisons, dangerous   drugs or therapeutic substancesDAN
  • Mempunyai penguasa atau ‘superintendant ’ iaitu merupakan seorang Ahli Farmasi Berdaftar
Kategori dokumen: 
Borang-borang