Penempatan dan Pertukaran Pegawai Farmasi di KKM

Urusan penempatan dan pertukaran bagi Pegawai Farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia

 

1.

Pelaksanaan urusan penempatan dan pertukaran bagi Pegawai Farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah berdasarkan kepada Surat Pekeliling dan Surat Pemberitahuan seperti berikut:

 

 

(i)

Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2012 (SPKSU KKM Bil. 1/2012) – Panduan Penempatan dan Pertukaran Pegawai di KKM.

 

 

(ii)

Surat Pemberitahuan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2017 (SPPF KKM Bil. 7/2017) - Panduan dan Kriteria Penempatan/ Pertukaran Pegawai Farmasi di KKM.

 

 

(iii)

Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2018 (SPKSU KKM Bil. 3/2018) – Pemanjangan Pelaksanaan Penurunan Kuasa Urusan Penempatan dan Pertukaran Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi Gred 48 Hingga 54 (Bukan Pakar) di Jabatan Kesihatan Negeri.

 

2.

Bagi urusan permohonan pertukaran, Pegawai Farmasi perlu merujuk kepada Panduan Pertukaran Melalui Aplikasi HRMIS berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021 yang telah dimaklumkan melalui Surat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) KKM bertarikh 11 Disember 2020 dan boleh dimuat turun di Portal Rasmi Bahagian Sumber Manusia (BSM), KKM melalui pautan seperti di bawah.

 

Panduan Pertukaran Melalui Aplikasi HRMIS :

https://humanres.moh.gov.my/v2/uploads/0a165d1c-96a9-502b.pdf

 

3.

Keputusan permohonan pertukaran ke luar Negeri/ Wilayah/ Institusi yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Penempatan dan Pertukaran Pegawai Farmasi di KKM akan dimaklumkan oleh BSM, KKM di Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia dan boleh disemak melalui aplikasi Sistem Semakan Kerjaya seperti pautan di bawah.

 

Aplikasi Sistem Semakan Kerjaya : 

http://semakerjaya.moh.gov.my/semakan.php

 

Kategori dokumen: 
Garis Panduan