Penempatan dan Pertukaran Pegawai Farmasi di KKM

Pelaksanaan urusan penempatan dan pertukaran Pegawai Farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia adalah berdasarkan kepada Surat Pekeliling dan Surat Pemberitahuan seperti berikut:

  1. Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2012 (SPKSU KKM Bil. 1/2012) - Panduan Penempatan dan Pertukaran Pegawai di KKM
  2. Surat Pemberitahuan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2017 (SPPF KKM Bil. 7/2017) - Panduan dan Kriteria Penempatan/Pertukaran Pegawai Farmasi di KKM
  3. Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2018 (SPKSU KKM Bil. 3/2018) – Pemanjangan Pelaksanaan Penurunan Kuasa Urusan Penempatan dan Pertukaran Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi Gred 48 Hingga 54 (Bukan Pakar) di Jabatan Kesihatan Negeri

*Nota:

Pemohon PERLU mengemukakan Borang Permohonan Pertukaran Kementerian Kesihatan Malaysia (LAMPIRAN D) yang lengkap secara hardcopy kepada:

  1. Bahagian Sumber Manusia, KKM bagi permohonan pertukaran antara negeri/institusi; atau
  2. Bahagian Pengurusan, JKN bagi permohonan pertukaran dalam negeri.

Keputusan Jawatankuasa Penempatan dan Pertukaran Pegawai Farmasi di KKM akan dimaklumkan oleh Bahagian Sumber Manusia, KKM melalui Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia [http://www.moh.gov.my/].

Kategori dokumen: 
Garis Panduan