Pelaporan Kesilapan Pengubatan

Medication Error Reporting System (MERS) merupakan sistem pelaporan peringkat kebangsaan yang telah diperkenalkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia sejak tahun 2009.

 

Semua anggota penjagaan kesihatan dari sektor awam dan swasta adalah digalakkan untuk melaporkan kejadian kesilapan pengubatan yang dikesan. Laporan boleh dikemukakan melalui medium yang berikut:

  1. secara atas talian melalui laman web https://mers.pharmacy.gov.my atau
  2. secara manual dengan menggunakan Medication Error Reporting Form dan kemukakan kepada pegawai yang menjaga amalan keselamatan pengubatan di fasiliti berkenaan

 

Sila rujuk kepada Guideline on Medication Error Reporting untuk cara pengisian dan penghantaran laporan kepada Medication Error Reporting System (MERS).

 

Turut dilampirkan:

  1. Medication Error Reporting Form
  2. Frequently Asked Question (FAQ)

 

Sebarang pertanyaan berkenaan pelaporan kesilapan pengubatan boleh dikemukakan kepada kami di alamat seperti yang berikut:

Seksyen Keselamatan Pengubatan                                                                                                                            Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi                                                                                                  Kementerian Kesihatan Malaysia                                                                                                                                    No Tel: 03-78413200 ext. 3331/3622                                                                                                                  Alamat e-mel: mers@moh.gov.my

 

Kategori dokumen: 
Garis Panduan