PELAN PENGURUSAN KRISIS DAN BENCANA BAGI PERKHIDMATAN FARMASI

 

Pelan pengurusan krisis dan bencana merupakan panduan am yang akan diguna pakai oleh anggota farmasi dalam menangani krisis dan bencana di peringkat perkhidmatan farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia. Pelan ini merangkumi aspek bekalan, kesinambungan perkhidmatan farmasi dan koordinasi dengan agensi-agensi berkaitan sebelum, semasa dan selepas krisis atau bencana. Oleh itu, pelan ini perlu digunakan, disesuaikan dan dikemas kini dari masa ke masa mengikut keperluan dan perkembangan terkini di fasiliti masing-masing.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan