PELAN KESELAMATAN FASILITI FARMASI KKM

Garis Panduan ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai keperluan keselamatan dalam mengendalikan ubat/bukan ubat di semua fasiliti farmasi di hospital, klinik kesihatan dan institusi di bawah KKM. Dokumen ini boleh digunapakai dalam melaksanakan penilaian kendiri di fasiliti masing-masing.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: