Panduan Umum Permohonan Anggaran Keperluan Tahunan (Kuota) bagi Dadah Berbahaya, Bahan Psikotropik dan Prekursor

Panduan umum ini adalah terpakai bagi syarikat yang memohon Anggaran Keperluan Tahunan (Kuota) bagi Dadah Berbahaya, Bahan Psikotropik dan Prekursor (tahunan dan juga tambahan) yang dikeluarkan oleh Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. 

Panduan ini menerangkan proses permohonan, syarat-syarat pemohon dan permohonan, serta borang-borang yang perlu dilengkapkan. 

 

Kategori dokumen: 
Garis Panduan