Panduan Permohonan Kebenaran Import/ Eksport Bahan Psikotropik dan Dadah Berbahaya

Panduan ini disediakan kepada pemohon yang ingin membuat permohonan Kebenaran Import / Eksport Dadah Berbahaya dan Bahan Psikotropik (Import/ Export Authorization of Dangerous Drugs and Psychotropic Substances) yang dikeluarkan oleh Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. 

Panduan ini menerangkan syarat-syarat pemohon dan permohonan, serta menjelaskan tatacara permohonan.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan