Panduan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

Panduan ini disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM untuk semua anggota farmasi sebagai panduan dalam membuat penilaian prestasi pegawai perkhidmatan awam secara objektif, adil dan telus.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail peribadi: