Panduan Pengurusan Stok Ubat di Kaunter Farmasi

Dokumen ini menerangkan perkara yang perlu dilakukan dalam menguruskan stok ubat di kaunter farmasi Farmasi Pesakit Luar/ Farmasi Pesakit Dalam.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
PDF icon Pengurusan stok ubat di kaunter108.24 KB