Panduan Pengurusan Pesakit Yang Dirawat Dengan Anti TB untuk Pegawai Farmasi

Objektif penyediaan buku panduan ini adalah untuk membantu Pegawai Farmasi dalam mengendalikan sesi kaunseling pesakit TB di hospital dan klinik kesihatan KKM.

Sesi kaunseling pesakit TB perlu dikendalikan dengan menggunapakai prosedur kaunseling yang ditetapkan di dalam Garis Panduan Kaunseling Ubat-Ubatan oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. Aktiviti kaunseling boleh dilakukan di bilik kaunseling atau lokasi yang dirasakan sesuai mengikut kemampuan fasiliti.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan