Panduan Penggunaan Ubat-ubatan Dari Perspektif Islam

Garis panduan ini disediakan untuk memberi kefahaman dan penjelasan kepada golongan profesional kesihatan/perawat kesihatan dan sebagai rujukan kepada umat Islam mengenai aspek penggunaan ubat-ubatan mengikut hukum syarak, agar tidak timbul keraguan dan kekeliruan.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: