Panduan Penggunaan Ubat-ubatan yang Mengandungi Unsur Tidak Halal

Garis panduan ini disediakan untuk memberikan panduan kepada anggota kesihatan yang terlibat dalam rawatan pesakit bagi menggunakan ubat-ubatan mengandungi sumber-sumber tidak halal atau bertentangan dengan syariat Islam.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: