PANDUAN KEPADA PELANCONG/ WARGANEGARA MALAYSIA UNTUK MEMBAWA UBAT-UBATAN DARI LUAR NEGARA KE MALAYSIA

Pelancong atau mana-mana individu yang ingin membawa ubat-ubatan dari luar negara ke Malaysia perlu mematuhi keperluan Akta dan Peraturan seperti yang dinyatakan dalam panduan ini.

Kategori dokumen: 
Rujukan