Panduan Pelaksanaan Program Pengukuhan Farmasi Logistik di Kementerian Kesihatan Malaysia

Program Pengukuhan Farmasi Logistik dibangunkan sebagai salah satu inisiatif untuk memperkasakan pengurusan Stor Farmasi Logistik di fasiliti KKM. Program Pengukuhan Farmasi Logistik bertujuan memberi bimbangan dan sokongan serta bantuan secara profesional kepada anggota farmasi logistik. Pendekatan ini melibatkan latihan, khidmat nasihat dan pemindahan pengetahuan serta menyokong kepada budaya pembelajaran berterusan dalam pengurusan logistik.

Dilampirkan bersama Panduan Pengukuhan Farmasi Logistik  dan Laporan Pengajian Program Pengukuhan Farmasi Logisitk Fasa 1.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan