Panduan Pelaksanaan Program Pengukuhan Farmasi Logistik di Kementerian Kesihatan Malaysia

Program Pengukuhan Farmasi Logistik dibangunkan sebagai salah satu inisiatif untuk memperkasakan pengurusan Stor Farmasi Logistik di fasiliti KKM. Program Pengukuhan Farmasi Logistik bertujuan memberi bimbangan dan sokongan serta bantuan secara profesional kepada anggota farmasi logistik. Pendekatan ini melibatkan latihan, khidmat nasihat dan pemindahan pengetahuan serta menyokong kepada budaya pembelajaran berterusan dalam pengurusan logistik.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: