Paediatric Pharmacy Services Guidelines

Bayi pra-matang dan kanak-kanak merupakan kumpulan pesakit yang memerlukan penjagaan rapi. Oleh itu, pegawai farmasi memainkan peranan yang sangat penting dalam penjagaan pesakit pediatrik.  Objektif penerbitan buku Paediatric Pharmacy Services Guideline adalah sebagai bahan rujukan kepada Pegawai Farmasi Pediatrik yang baru menceburi dalam bidang penjagaan pediatrik.  Ia juga boleh digunakan sebagai garis panduan untuk Pegawai Farmasi Provisional semasa menjalani latihan sangkutan klinikal di wad pediatrik.  Bahagian ini berharap perkhidmatan Farmasi Pediatrik dapat diperluaskan dan dimantapkan lagi di seluruh fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) di Malaysia.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: