Nephrology MTAC Protocol (Second Edition 2019)

Protokol ini mengandungi modul-modul untuk MTAC Chronic Kidney Disease, MTAC Dialisis dan MTAC Renal Transplant. Perkhidmatan MTAC telah menyumbang kepada peningkatan penjagaan pesakit yang lebih efektif, selamat dan kos-efektif. Sehingga kini terdapat 40 hospital major yang menawarkan sekurang-kurangnya satu jenis perkhidmatan MTAC Nefrologi.

Protokol ini menggariskan prosedur dan dokumen-dokumen yang digunakan semasa sesi MTAC Nefrologi. Ia akan menjadi rujukan utama pegawai farmasi semasa mengendalikan pengurusan pesakit buah pinggang ambulatori. Kewujudan protokol ini akan mengekalkan standard perkhidmatan MTAC Nefrologi di semua fasiliti KKM.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
PDF icon Nephrology MTAC Protocol 201910.58 MB