National Antibiotic Guideline (NAG), 2nd Edition

2ND NATIONAL ANTIBIOTIC GUIDELINE (NAG)

Garis Panduan Antibiotik Kebangsaan (National Antibiotic Guideline, NAG) Edisi ke-2 diharapkan akan memberi manfaat kepada para doktor, pegawai farmasi dan anggota penjagaan kesihatan (healthcare providers)  lain dalam menyokong penggunaan antibiotik secara rasional, seterusnya dapat mengelakkan kerintangan antimikrobial serta mengurangkan kos penjagaan kesihatan.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: