MANUAL FOR STERILE PREPARATIONS 2ND EDITION YEAR 2021

Manual ini merupakan sumber rujukan penting dalam aspek amalan penyediaan baik sediaan farmaseutikal steril yang merangkumi perkhidmatan Rekonstitusi Ubat Sitotoksik, Nutrisi Parenteral, Radiofarmaseutikal dan sediaan farmaseutikal steril yang lain.

Pengekalan steriliti Compounded Sterile Preparations (CSP) adalah amat penting dalam pengeluaran farmaseutikal steril bagi menjamin kualiti, keselamatan dan keberkesanan ubat yang disediakan. Selain itu, aspek keselamatan personnel dan persekitaran turut ditekankan terutamanya dalam penyediaan ubat sitotoksik dan radiofarmaseutikal.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: