Laporan Penyelidikan Farmasi

Pharmacy Research Reports Volume 3 2020 Issue 1

Laporan Penyelidikan Farmasi (Pharmacy Research Reports) mengandungi artikel-artikel penyelidikan farmasi yang telah dijalankan di fasiliti-fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) oleh pegawai-pegawai farmasi bersama pegawai-pegawai kesihatan yang lain. Penerbitan laporan ini merupakan salah satu usaha untuk mempertingkatkan perkongsian hasil penyelidikan dan pengetahuan selaras dengan Pelan Strategik Program Farmasi 2017-2020. Penyebaran hasil-hasil penyelidikan adalah penting supaya bukti-bukti saintifik penyelidikan dapat diguna pakai dalam membuat keputusan serta menambah baik amalan harian perkhidmatan farmasi. Perkongsian ini juga diharap dapat menggalakkan lebih ramai pegawai farmasi melibatkan diri di dalam bidang penyelidikan.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan