Laporan Penyelidikan Farmasi

Laporan Penyelidikan Farmasi (Pharmacy Research Reports) ialah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Ia mengandungi artikel-artikel penyelidikan farmasi yang telah dijalankan di fasiliti-fasiliti KKM oleh pegawai-pegawai farmasi bersama pegawai-pegawai kesihatan yang lain. Penerbitan laporan ini merupakan salah satu usaha untuk mempertingkatkan perkongsian hasil penyelidikan dan pengetahuan. Penyebaran hasil-hasil penyelidikan adalah penting supaya bukti-bukti saintifik penyelidikan dapat diguna pakai dalam membuat keputusan serta menambah baik amalan harian perkhidmatan farmasi. Perkongsian ini juga diharap dapat menggalakkan lebih ramai pegawai farmasi melibatkan diri di dalam bidang penyelidikan.

 

Artikel-artikel dalam isu terkini:

  1. Evaluation of Clinical and Cost Outcomes of the Antimicrobial Stewardship Programme in a Tertiary Referral Hospital in Perak, Malaysia
  2. The Adequacy of Vancomycin Fixed-loading Dose Regimen in CRBSI for Patients Receiving Haemodialysis in Hospital Melaka
  3. Vancomycin Initial Dosing in Adult Dialysis Patients in a Tertiary Care Hospital (VIDAD)
  4. Effectiveness of Skuad Cakna Ubat Programme to Improve Medication Knowledge and Use among Community in Kuala Nerus, Terengganu: An Interventional Study
  5. Perception and Behaviour of Type 2 Diabetes Patients towards Diabetes Management during Ramadan
Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan