Laporan Penyelidikan Farmasi

Laporan Penyelidikan Farmasi (Pharmacy Research Reports) ialah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Ia mengandungi artikel-artikel penyelidikan farmasi yang telah dijalankan di fasiliti-fasiliti KKM oleh pegawai-pegawai farmasi bersama pegawai-pegawai kesihatan yang lain. Penerbitan laporan ini merupakan salah satu usaha untuk mempertingkatkan perkongsian hasil penyelidikan dan pengetahuan. Penyebaran hasil-hasil penyelidikan adalah penting supaya bukti-bukti saintifik penyelidikan dapat diguna pakai dalam membuat keputusan serta menambah baik amalan harian perkhidmatan farmasi. Perkongsian ini juga diharap dapat menggalakkan lebih ramai pegawai farmasi melibatkan diri di dalam bidang penyelidikan.

Artikel-artikel dalam isu terkini:

 1. Using Pharmacy Value Added Services (VAS) to Collect Repeat Medications: Awareness and Perception of Patients Toward Two Newly Introduced Variants
  Kho Boon Phiaw, Yeo Bi Qi, Debra Tan Yuin Yuin, Lavinia Kong Jin Qi
 2. Evaluation of Knowledge on Pharmaceutical Regulatory among Pharmacists in Kedah
  Noor Amalia Saari, Lee Ruen Yang, Mokhtar Abdullah, Shafawati Shafie, Raudhoh Shaari, Nur Farhanis Assila Roslan
 3. A Cross Sectional Study: Prevalence of Repeated Offences by Licensed Premises under the Purview of Pharmaceutical Services Division, Kedah
  Aimi Ishak, Noraishah Abu Bakar, Mohd Fazli Azmi, Vanessa Teoh Tze May, Teh Jia Wei, Syamittra Balakrishnan, Wan Arina Farahiyah Wan Ab Razak, Mokhtar Abdullah
 4. The Number of Pharmacy Enforcement Inspections Conducted on Premises without Pharmacists that Sell Over-The-Counter Medicines and Cosmetics (PWPOTC) in Labuan
  Soo Bee Kuan, Kuan Siaw Hui, Tan Chee Hoong, Jason Lee Kung Yin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Inginkah anda menerbitkan artikel penyelidikan atau case report dalam Laporan Penyelidikan Farmasi?

ATAU

Inginkah anda menjadi peer reviewer Laporan Penyelidikan Farmasi?

Sila layari https://research.pharmacy.gov.my untuk maklumat lanjut atau mengemukakan soalan anda kepada Editor in Chief melalui e-mel (rndfarmasi@moh.gov.my)

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan