HOME PARENTERAL NUTRITION: A GUIDE FOR PHARMACISTS

Panduan ini merupakan sumber rujukan kepada pegawai farmasi di fasiliti KKM dalam pemberian perkhidmatan Home Parenteral Nutrition (HPN) khususnya proses kerja yang melibatkan perkhidmatan farmasi HPN. Panduan ini bermatlamat untuk menyeragamkan amalan dalam perkhidmatan farmasi HPN dan memastikan perkhidmatan farmasi HPN yang selamat, berkesan serta berkualiti diberikan kepada pesakit.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: