Guides To The Development Of Pharmacy Facilities In Ministry Of Health, Malaysia

Garis panduan ini memberi tumpuan kepada keperluan dan spesifikasi untuk pembangunan fasiliti di hospital-hospital baru dan klinik kesihatan. Ia juga berfungsi sebagai rujukan bagi menaiktaraf kemudahan sedia ada.

Objektif utama buku ini adalah untuk membantu mereka yang terlibat dalam perancangan, pembangunan dan proses menaiktaraf fasiliti farmasi. Ia juga bertujuan untuk menjadi panduan kepada ahli farmasi dan lain-lain individu yang terlibat dalam pengurusan kemudahan tersebut.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan