Guideline On Safe Use of High Alert Medications

Guideline On Safe Use of High Alert Medications (HAM)

Guideline On Safe Use Of High Alert Medications (HAM) adalah garis panduan berkaitan pengendalian ubat-ubatan yang dikategorikan sebagai High Alert.

Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Pengubatan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Bil.2/2014 telah bersetuju untuk membuat beberapa pindaan kepada garis panduan ini iaitu:

a. Perkara C. HIGH ALERT MEDICATION CATEGORY (muka surat 2)

Asal:

All drugs listed in this category are considered High Alert Medications although it may not be listed individually in this guideline. This list may be edited at the individual health facility based on localized medication error reports.

Pindaan:

All drugs listed in this category are considered High Alert Medications although it may not be listed individually in this guideline. This list may be edited at the individual health facility.

 

b. Perkara E.MANAGING HIGH ALERT MEDICATIONS (muka surat 4)

Asal:

  • High Alert Medications should have “HIGH ALERT MEDICATION” labels on storage shelves, containers, product packages and loose vials or ampoules.

Pindaan:

  • High Alert Medications should have “HIGH ALERT MEDICATION” labels on storage shelves, containers, product packages OR loose vials/ampoules.
Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan