Guideline on Safe Use of High Alert Medications (HAMs) Second Edition

Ubat-ubatan yang dikategorikan sebagai High Alert Medications (HAMs) mempunyai risiko tinggi yang boleh menyebabkan kesan advers yang serius kepada pesakit apabila berlaku kesilapan dalam pengendalian ubat ini.

Garis panduan ini menggariskan penggunaan ubat HAMs yang selamat serta langkah pencegahan yang boleh dilaksanakan di semua peringkat pengurusan ubat-ubatan.

 

 

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan