Guidance On The Requirement To Import, Handle, Store And Distribute COVID-19 Vaccines In Malaysia

Tujuan dokumen ini adalah untuk memberi panduan mengenai keperluan untuk mengimport, mengendali, menyimpan dan mengedarkan vaksin COVID-19 di Malaysia bagi memastikan kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk dipelihara sehingga pemberian vaksinasi.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan