Geriatric Pharmacy Pocket Book

Geriatric Pharmacy Pocket Book Edisi Pertama ini berfungsi sebagai panduan ringkas kepada pegawai farmasi dalam rawatan dan penjagaan farmaseutikal pesakit geriatrik. Buku ini mengandungi kompilasi maklumat yang komprehensif dalam penjagaan farmaseutikal pesakit geriatrik dan diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pegawai farmasi dalam menguruskan pesakit geriatrik.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
PDF icon Geriatric Pharmacy Pocket Book1.99 MB