Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam

Garispanduan ini terpakai untuk pengimportan di pintu masuk Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Kelang, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching, Bayan Lepas, Kuala Lumpur International Airport (KLIA) dan Subang.

Garispanduan ini menerangkan proses pengimportan, kod tarif yang dikawal dan jenis lesen/kebenaran yang diperlukan.

Garispanduan ini juga menyenaraikan alamat dan nombor telefon pejabat Cawangan Penguatkuasa Farmasi yang boleh dihubungi.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan