Garispanduan Kempen Go Green - Ke Arah Bumi Hijau Tanpa Beg Plastik

Garispanduan ini sebagai rujukan untuk kempen Go Green yang dijalankan bagi mewujudkan kesedaran untuk memelihara dan memulihara alam sekitar dengan mengurangkan penggunaan beg plastik dan seterusnya memansuhkan penggunaannya di fasiliti farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia.
 
Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: