Garis Panduan Sistem Pendispensan Ubat-ubatan Bersepadu

Garis panduan ini menerangkan cara pelaksanaan Sistem Pendispensan Ubat-ubatan Bersepadu (SPUB) yang dilaksanakan di semua fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia dengan anggota farmasi.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: