Garis Panduan Perkhidmatan Ubat Melalui Pos 1Malaysia

Garis Panduan Perkhidmatan Ubat Melalui Pos 1Malaysia (UMP1M) yang diterbitkan pada tahun 2010 ini menerangkan cara pelaksanaan perkhidmatan UMP1M di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail peribadi: 
LampiranSaiz
PDF icon UMP1M2 MB