Garis Panduan Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi

Dokumen ini disediakan sebagai panduan umum dalam melaksanakan Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi (VAS) secara seragam. Perkhidmatan VAS yang telah mempunyai garis panduan spesifik iaitu Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB) dan Perkhidmatan Ubat Melalui Pos 1Malaysia (UMP1M), mohon rujuk kepada dokumen yang berkaitan.

Dokumen ini dimuatnaik pada November 2016.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: