Garis Panduan Perkhidmatan E-Pharmacy Dalam Online Healthcare Services

Program Perkhidmatan Farmasi telah menghasilkan Garis Panduan Perkhidmatan E-Pharmacy dalam Online Healthcare Services yang bertujuan untuk:

  1. Memberi panduan kepada ahli farmasi berlesen dalam menyediakan perkhidmatan e-pharmacy mengikut peruntukan undang–undang dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
  2. Memberi panduan kepada penyedia platform untuk membangunkan/ menyediakan sistem supaya perkhidmatan e-pharmacy yang diberikan oleh ahli farmasi berlesen melalui sistem tersebut dapat dilaksanakan mengikut peruntukan undang–undang dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
  3. Menerangkan tanggungjawab ahli farmasi berlesen dan penyedia platform yang terlibat dalam pengendalian perkhidmatan e-pharmacy.

Garis panduan ini terpakai kepada ahli farmasi berlesen dan penyedia platform yang  menyediakan perkhidmatan e-pharmacy bagi penjualan atau pembekalan produk farmaseutikal racun secara runcit. Garis panduan ini adalah supplementary kepada Guideline for Online Healthcare Services under the Ministry of Health Regulatory Lab (OHS RegLab), iaitu suatu garis panduan yang dirangka dalam mengawal selia perkhidmatan kesihatan secara dalam talian termasuklah perkhidmatan e-pharmacy.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
PDF icon gp-e-pharmacy-dalam-ohs.pdf415.95 KB