GARIS PANDUAN PENJUALAN PRODUK FARMASEUTIKAL BUKAN RACUN SECARA DALAM TALIAN

PENGENALAN

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan keperluan asas dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi untuk menjalankan penjualan produk farmaseutikal bukan racun secara runcit dalam talian bagi memastikan keselamatan orang awam.

 OBJEKTIF

Objektif  garis panduan ini adalah untuk memberikan panduan mengenai keperluan asas penjualan produk farmaseutikal bukan racun secara dalam talian dan peraturan-peraturan penjualan yang perlu dipatuhi. 

SKOP

Garis panduan ini terpakai kepada mana-mana individu yang terlibat dalam perniagaan, syarikat atau penyedia platform penjualan dalam talian yang menjalankan penjualan produk farmaseutikal bukan racun secara dalam talian

Kategori dokumen: 
Garis Panduan