Garis Panduan Pengurusan Produk Vaksin COVID-19 Di Fasiliti Kesihatan Versi 5 Tahun 2021

Garis panduan ini merupakan inisiatif bagi memastikan pengurusan rangkaian sejuk vaksin COVID-19 dilaksanakan dengan baik dan sekaligus melancarkan pelaksanaan proses imunisasi. Panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan pekeliling dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan