GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRODUK RANGKAIAN SEJUK DI FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Garis panduan ini merangkumi beberapa komponen utama iaitu Prinsip Pengurusan Rangkaian Sejuk, Pengendalian Peralatan, Pengendalian Produk termasuk Vaksin, Penyimpangan Suhu, Pelan Kontingensi, Latihan dan Penyeliaan/Audit sebagai panduan dalam meningkatkan kualiti dan pengurusan produk rangkaian sejuk di semua fasiliti KKM. Oleh itu, Garis Panduan Pengurusan Produk Rangkaian Sejuk di Fasiliti KKM yang diterbitkan ini diharap dapat membantu fasiliti menguruskan produk rangkaian sejuk dengan baik dan teratur. 

Objektif garis panduan ini adalah seperti berikut:-

  • Memastikan produk rangkaian sejuk diuruskan dengan baik. 
  • Memastikan amalan pengurusan produk rangkaian sejuk yang seragam di semua fasiliti KKM.
  • Memastikan pemantauan produk rangkaian sejuk dilaksanakan dengan berkesan. 
  • Memastikan produk rangkaian sejuk kekal selamat, berkualiti dan berkesan sehingga sampai kepada pengguna.
  • Mengelakkan pembaziran akibat kegagalan pengurusan produk rangkaian sejuk. 
Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: