Garis Panduan Pengurusan Farmasi Logistik Kementerian Kesihatan Malaysia Edisi Pertama

Pengurusan Farmasi Logistik yang cekap memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan bekalan perubatan sentiasa mecukupi dan memenuhi keperluan pelanggan. Pada masa yang sama isu-isu seperti pembaziran dan ketirisan boleh dielakkan dengan adanya pengurusan yang teratur dan bersistematik. Oleh itu, penerbitan garis panduan ini diharap akan menjadi sumber rujukan kepada semua pegawai yang terlibat dalam pengurusan stor farmasi logistik dalam membantu mencapai kecemerlangan pengurusan organisasi, kewangan, perolehan dan inventori bekalan perubatan di fasiliti KKM.

 

Skop garis panduan ini adalah seperti berikut:-

  • Garis panduan ini meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pengurusan kewangan, perolehan, penerimaan, pengagihan, penyimpanan, kebersihan, keselamatan dan pelupusan/hapus kira di fasiliti.

Garis panduan ini diguna pakai untuk semua stor farmasi di fasiliti KKM.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: