Garis Panduan Pengiklanan Ubat Dan Produk Perubatan Kepada Orang Awam

Garis panduan ini disediakan untuk melengkapkan peruntukan Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956 (Semakan 1983) dan Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976.

Iklan termasuk apa-apa notis, pekeliling, laporan, ulasan, risalah, label, pembalut atau dokumen lain, dan apa-apa pengumuman yang dibuat secara lisan atau melalui apa-apa cara yang mengeluarkan atau memancarkan cahaya atau bunyi.

 

Kategori dokumen: 
Garis Panduan