GARIS PANDUAN PEMBEKALAN UBAT UNTUK KEGUNAAN DALAM KAPAL

PENGENALAN

Merujuk kepada WHO International Medical Guide for Ships, semua kapal tertakluk kepada keperluan dibawahInternational Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO) dimana setiap kapal perlu mempunyai bekalan ubat yang mencukupi di dalam kapal. Ini adalah untuk memastikan rawatan awal dapat diberikan seandainya berlaku kecemasan atau berhadapan dengan masalah kesihatan yang tidak dijangka.

 

Pengurusan ubat di dalam kapal adalah dibawah tanggungjawab nakhoda kapal termasuk perolehan, penyimpanan dan penggunaan.

 

Pembekalan bahan psikotropik adalah tertakluk kepada Peraturan 33, Peraturan Racun (Bahan –Bahan Psikotropik) 1989 dan pembekalan Dadah Berbahaya tertakluk kepada Peraturan 17, Peraturan Dadah Berbahaya 1952. Manakala pembekalan ubat yang mengandungi racun tidak dinyatakan secara spesifik dalam Akta Racun 1952.

 

OBJEKTIF

Garis Panduan ini menerangkan tatacara pembekalan ubat yang mengandungi racun untuk kegunaan dalam kapal.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: