Garis Panduan Pembekalan Ubat Farmasi Pesakit Dalam Edisi Ke- 3

Garis Panduan Pembekalan Ubat Farmasi Pesakit Dalam Edisi Ke-3 ini lebih komprehensif dengan mempertimbangkan semua elemen yang berkaitan dengan pekhidmatan Farmasi Pesakit Dalam. Ianya menerangkan prosedur-prodesur kerja yang melibatkan pembekalan ubat kepada pesakit di wad/unit dengan lebih jelas dan komprehensif. Diharap garis panduan ini dapat membantu pegawai farmasi di fasiliti KKM untuk menerapkan amalan pembekalan ubat-ubatan yang baik dan meningkatkan mutu serta kualiti penyampaian perkhidmatan, sejajar dengan usaha kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik. 

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: