GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAUNSELING UBAT-UBATAN SECARA MAYA/VIRTUAL

Perkhidmatan kaunseling ubat-ubatan secara maya/virtual adalah satu perkhidmatan di bawah Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) di mana aktiviti kaunseling ubat-ubatan dan alat pengubatan disampaikan secara maya (virtual), langsung (live) dan interaktif di antara pegawai farmasi dan pesakit yang menerima rawatan di bawah fasiliti KKM.

Garis panduan ini bertujuan sebagai panduan am untuk pegawai farmasi KKM mengenai skop perkhidmatan, proses kerja dan dokumentasi yang terlibat dalam aktiviti kaunseling ubat-ubatan secara maya/virtual.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan