Garis Panduan Menjalankan Penyelidikan di bawah Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia

Garis panduan ini bertujuan untuk mendedahkan para Pegawai Farmasi dan anggota lain di bawah Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia kepada langkah-langkah amalan baik pelaksanaan penyelidikan dan memberi maklumat tentang kemudahan dan peluang-peluang berkaitan penyelidikan yang disediakan. 

Kategori dokumen: 
Garis Panduan