Garis Panduan Latihan Sangkutan Jangka Pendek Pegawai Farmasi, Lantikan Preseptor dan Pusat Latihan dalam Bidang Pengkhususan Farmasi Klinikal & Teknikal

Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan am mengenai prosedur-prosedur berkaitan dengan latihan sangkutan jangka pendek pegawai farmasi dalam bidang pengkhususan farmasi klinikal dan teknikal seperti berikut:

a) Permohonan menjalani latihan sangkutan

b) Pelaksanaan latihan echo

c) Permohonan pelantikan preseptor

d) Permohonan pelantikan pusat latihan

 

Semak senarai pusat latihan terkini

Kategori dokumen: 
Garis Panduan