Garis Panduan Kaunseling Ubat-ubatan Edisi Ketiga

Garis panduan ini berfungsi sebagai sumber rujukan untuk pegawai farmasi dalam memberikan kaunseling yang berkesan kepada pesakit.

Ini adalah untuk memastikan pesakit akan menerima faedah terbaik daripada rawatan yang diterima, dan meningkatkan pematuhan terhadap ubat-ubatan.

 

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: