Garis Panduan Farmakoterapi Berhenti Merokok

Garis panduan ini merupakan satu sumber rujukan bagi pegawai farmasi yang menjalankan perkhidmatan berhenti merokok di fasiliti KKM. Garis panduan ini lebih fokus kepada aspek farmakoterapi ubat yang digunapakai dalam menangani masalah ketagihan nikotin daripada tabiat merokok. Ia mengandungi borang-borang pengurusan yang berkaitan dengan perkhidmatan ini, panduan kaunseling berhenti merokok dan maklumat berkenaan ubat-ubatan bagi berhenti merokok.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: