Garis Panduan Antimikrobial Kebangsaan 2019 Edisi ke-3

Garis Panduan Antimikrobial Kebangsaan (National Antimicrobial Guideline, NAG) Edisi ke-3 diharapkan akan memberi manfaat kepada para doktor, pegawai farmasi dan anggota penjagaan kesihatan (healthcare providers)  lain dalam menyokong penggunaan antibiotik secara rasional, seterusnya dapat mengelakkan kerintangan antimikrobial serta mengurangkan kos penjagaan kesihatan.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: